Suche folgende Taschenbücher:C.Doyle „Sherlock Holmes Erster Fall“, S.S.van Dine „Mordakte Benson“. Zahle pro Buch EUR 5, plus Porto. G.Walser, Ottobrunn